Informatie

Handige links en verwijzingen.

Het huisvuil wordt elke dinsdag opgehaald. Daartoe kunt u vanaf maandagavond vanaf 20.00 uur uw minicontainer (kliko) op de opstelplaats zetten. Voor bewoners die niet in staat zijn met een minicontainer te rijden heeft het Stadsdeel vaste opstelplaatsen. Een verzoek voor een vaste opstelplaats kunt u indienen bij het Stadsdeel Zuidoost.
Grofvuil wordt donderdags opgehaald. Graag pas vanaf woensdagavond 20.00 uur grofvuil op de betreffende plaats zetten. Klik hier voor het overzicht van de opstelplaatsen (zwart aangegeven). Grofvuil kunt u ook inleveren bij het Afvalpunt aan de Meerkerkdreef 31. Voor meer informatie zie links (afvalwijzer).

Eigen Haard

Regisseur Wijkontwikkeling en Leefbaarheid  voor Kelbergen is Fabrice Kroeze.  Contact telefonisch 06-30868158 of
Eigen Haard  020-6801801

Wijkbeheerder voor Kelbergen is Winfried Plas. Contact telefonisch of via whatsapp  0657495210  

Wijkagent
Op dit moment is er voor Kelbergen geen wijkagent. Er is een spreekuur voor wijkagenten (zie links hierboven). Klachten kunt u melden bij 0900-8844. 

Anoniem kunt u bellen met de politie 0800-7000.

Waarop letten bij verhuizing of nieuwe huur