Welkom

Het doel van onze vereniging is het behartigen van de belangen van alle bewoners van Kelbergen. Dit doen wij door overleg met Eigen Haard, het Stadsdeel Zuid-Oost en andere instanties of personen. 

U kunt de activiteiten van de BBK steunen door lid te worden. Het lidmaatschap is € 5,- per kalenderjaar. Aanmelden kan via het contactformulier.

Kelbergen is in 1972 gebouwd en is door wegen in vier delen gesplitst. Deze delen (kwadranten) hebben de kleuren, groen, blauw, geel en rood. Er staan 381 woningen in Kelbergen.

1e kwadrant Groen, huisnummers t/m 84,
2e kwadrant Blauw, huisnummers t/m 187,
3e kwadrant Geel, huisnummers t/m 288,
4e kwadrant Rood, huisnummers t/m 409.