Informatie

Handige en belangrijke links

Het huisvuil wordt elke dinsdag opgehaald. Daartoe kunt u vanaf maandagavond uw minicontainer op de opstelplaats zetten. Voor bewoners die niet in staat zijn met een minicontainer te rijden heeft het Stadsdeel vaste opstelplaatsen. Een verzoek voor een vaste opstelplaats kunt u indienen bij het Stadsdeel Zuidoost, afdeling MtB.
Grofvuil wordt donderdags opgehaald. Graag pas vanaf woensdagavond grofvuil op de betreffende plaats zetten. Klik hier voor het overzicht van de opstelplaatsen (zwart aangegeven). Grofvuil kunt u ook inleveren bij het Afvalpunt aan de Meerkerkdreef 31.

Wijkbeheerder
Per 1 januari 2015 is er in Kelbergen geen wijkbeheerder meer. Voor vragen en/of klachten kunt u zich wenden tot Eigen Haard op 020-6801801.

Wijkagent
De wijkagent voor Kelbergen is William Chew. U kunt hem bereiken via 0900-8844 of u kunt online politie.nl/mijn-buurt het contactformulier invullen.

Participatiemedewerker Eigen Haard
Gertjan Koele
Telefoon: 020-6801801

E-mail: info@eigenhaard.nl