Contact

De vereniging
Onze vereniging is in 1978 opgericht en zet zich in voor de belangen van alle bewoners van Kelbergen. 

Overleg
In het voor- en najaar overleggen wij met de participatiemedewerker van Eigen Haard. Regelmatig spreken wij  met medewerkers van afdeling Schoon en Heel van het Stadsdeel Zuidoost over de woonomgeving en het groen in de wijk.
Wij zijn vertegenwoordigd in de Actiegroep Gezondheid Gaasperdammerweg en hebben contact met de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmer.

Bestuursleden

Monika Karan       – voorzitter
Nel Wiersma         – secretaris 
Chris Filemon       – penningmeester
Functie vacant      – bestuurslid
Rico Servinus       – bestuurslid

Wilt u meevergaderen en bestuurdslid worden? Geef u dan op middels het onderstaande formulier.

Statuten

Hoe kunt u ons bereiken?
U kunt uw vragen aan ons stellen of u opgeven als nieuw lid door het onderstaande formulier in te vullen.

Postadres            Kelbergen 123, 1104 LE Amsterdam
Bankrekening      NL65INGB0004051025
Handelsregister   40530776